lokacije, adrese i raspored birača po biračkim

...

20 downloads 4949 Views 225KB Size

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO Općinska izborna komisija

LOKACIJE, ADRESE I RASPORED BIRAČA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA LOKALNE IZBORE 2.10.2016. GODINE Biračko mjesto

136A001

Bardakčije 1

136A002

Bardakčije 2

136A003

Bardakčije 3

136A004

Bardakčije 4

136A005

Betanija 1

136A006

Betanija 2

136A007

Šip 1

136A008

Šip 2

136A009

Šip 3

136A010

Breka 1

136A011

Breka 2

136A012

Breka 3

136A013

Koševo 2A

136A014

Koševo 2B

136A015

Koševo 2C

136A016

Koševo 2D

136A017

Ciglane 1A

136A018

Ciglane 1B

136A019

Ciglane 2A

136A020

Ciglane 2B

136A021

Gorica 1

136A022

Gorica 2

136A023

Donji Velešići

136A024

Džidžikovac 1

136A025

Džidžikovac 2

136A026

Džidžikovac 3

136A027

Koševo 1A

136A028

Koševo 1B

136A029

Hrastovi 1

136A030

Hrastovi 2

136A031

Hrastovi 3

136A032

Hrastovi 4

136A033

Hrastovi 5

136A034

Hrastovi 6

136A035 136A036

MZ

Mrkovići Koševsko Brdo

136A037

Koševsko Brdo 1A

Z.ŠARCA 2-116, 9-25, 47A;

Bardakčije

OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

BEHAR; BUDAKOVIĆI; GLAMOČKA; HRASTOVI; KARTAL; KARTAL DONJI; KARTAL GORNJI; MANDRINA; PAPUČINA; USORSKA;

Bardakčije

OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

BARDAKČIJE 1-99, 2-88; BREKA 1-19, 2-28; HADŽILOJINA; H.POLOVINE 1-17, 2-8; IMAMOVIĆA

Bardakčije

OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

AŠIKOVAC; HADŽIBEŠIREVA; MANDŽINA GORNJA; MANDŽINA DONJA; M.HANDŽIĆA; STRMAC; ŠEIH MEHMEDOVA; ŠEKEROVA 13-33, 34-44;

Betanija – Šip

OŠ „Nafija Sarajlić“ , Patriotske lige 57

BETANIJA; GORNJA SLATINA; KROMOLJ 1-35, 2-98; SLATINA; NEPOZNATA ULICA U MJESTU POLJINE;

Betanija – Šip

Privatna kuća Nurković Rušida, Kromolj do 124

GORNJI KROMOLJ; POLJINE; R.GUGAČA; KROMOLJ 37499, 100-998; IZLAZI 18

Betanija-Šip

MZ "Betanija-Šip", Dejzina Bikića 6

ALIPAŠINA 24-148, 109-305, 248, 313, 459; K.DOBRAČE;

Betanija-Šip

MZ "Betanija-Šip", Dejzina Bikića 6

A.MUHAREMIJE; JABUKA; ŠIPSKA; Z.DIZDAREVIĆA;

Betanija-Šip

Poslovni prostor, Branilaca Šipa 15 – lamela 13

D.BIKIĆA;

Breka-Koševo II Breka-Koševo II Breka-Koševo II

Koševsko Brdo 2C

136A047

Marijin dvor-Crni Vrh

Crveni križ Općine Centar, Valtera Perića 10

Đ.MAZALIĆA; H.DIZDARA; H.HUME; HISETA; KOTROMANIĆA; MAGRIBIJA; VRBANJA;

136A048

Marijin dvor-Crni Vrh

OŠ "Isak Samokovlija", Fra Anđela Zvizdovića 1

DOLINA; KRALJA TVRTKA;

136A049

Marijin dvor-Crni Vrh

Filozofski fakultet, Franje Račkog 1

136A050

F.LEHARA; F.RAČKOG; K.HERMANA; TRG BOSNE I HERCEGOVINE; VILSONOVO ŠETALIŠTE; ZMAJA OD BOSNE 3-8, 40, 82;

Marijin dvor-Crni Vrh

OŠ "Isak Samokovlija", Fra Anđela Zvizdovića 1

K.BARUHA; KRANJČEVIĆEVA 17-43; MAGLAJSKA; M.FADILPAŠIĆA; S.MUJIĆA;

Marijin dvor-Crni Vrh

OŠ "Hasan Kikić", Gorica 27

GORUŠA; H.KAJTAZA 2-36; H.NAZEČIĆA; KRANJČEVIĆA 2-34, 40; O.STUPCA; TEŠANJSKA 1-23, 2-24;

Marijin dvor-Crni Vrh

OŠ "Hasan Kikić", Gorica 27

A.JABUČICE; CRNI VRH; KALEMOVA;

Mejtaš-Bjelave

MZ "Mejtaš-Bjelave", Čekaluša 7

BUKA 8-14, 11-13; ČEKALUŠA 1-29, 2-38; DOLA; KEVRIN POTOK; L.KUBE;

Mejtaš-Bjelave

OŠ "S.S. Kranjčević", Mehmed paše Sokolovića 2

ARMANGANUŠA; KOVAČEVA; MEJTAŠ; T.UJEVIĆA;

Mejtaš-Bjelave

OŠ "S.S. Kranjčević", Mehmed paše Sokolovića 2

H.SULEJMANOVA; N.KAŠIKOVIĆA; PEHLIVANUŠA; TIJESNA;

Mejtaš-Bjelave

OŠ "S.S. Kranjčević", Mehmed paše Sokolovića 2

Mejtaš-Bjelave

Srednja medicinska škola, Tahmiščina 2

Mejtaš-Bjelave

Srednja medicinska škola, Tahmiščina 2

DERBENT; M.Š KURTČEHAJIĆA; PROVARE; TAHTALI SOKAK;

Mejtaš-Bjelave

Vatrogasno društvo "Bjelave", Bjelave 44

BJELAVE; E.ČOLAKOVIĆA;

Park – Višnjik

Srednja zubotehnička škola, Čekaluša 84

BOLNIČKA 1-23, 2-10; BRAĆE BRKLJAČ; ČEKALUŠA 5571, 82-90, 95-150; ČEKALUŠA ČIKMA, H.ŠABANOVIĆA;

Park-Višnjik

Srednja zubotehnička škola, Čekaluša 84

CIGLANSKA; GABELINA 1-25; KOŠEVO 40-46; PATRIOTSKE LIGE 1-7, 2-34;

Park-Višnjik

OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

KOŠEVSKA; VIŠNJIK;

Park-Višnjik

OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

BOLNIČKA 12-50, 25; S.TOMIĆA; Z.ŠARCA 37-59;

MZ "Pionirska dolinaNahorevo", Nahorevska 103 MZ "Pionirska dolinaNahorevo", Nahorevska 103

NAHOREVSKA BB, 7-255, 16DO, 140-270, 288, 1236; VIĆA; NEPOZNATA ULICA;

Poljoprivredna zadruga Centar PO Sarajevo, Nahorevo bb

NAHOREVO; NEPOZNATA ULICA U MJESTU NAHOREVO;

Marijin dvor 1C

Marijin dvor 1D Marijin dvor 2A Marijin dvor 2B

136A051 136A052 136A053 136A054 136A055 136A056

136A058

Breka-Koševo II

OŠ "Nafija Sarajlić", Patriotske lige 57

A.FERHATOVIĆA; E.KARAĐOZOVIĆA; F.MIDŽIĆA; K.MIDHAT-MITKE, O.KRUPALIJE; R.PRGUDE;

Breka-Koševo II

OŠ "Nafija Sarajlić", Patriotske lige 57

A.SERDAREVIĆA; M.BUSULADŽIĆA; N.FAZLIBEGOVIĆA;

Ciglane-Gorica

MZ "Ciglane-Gorica", Merhemića trg 14

ALIPAŠINA 43-55; CIGLANE; MERHEMIĆA TRG;

Ciglane-Gorica

MZ "Ciglane-Gorica", Merhemića trg 14

H.REDŽIĆA;

Ciglane-Gorica

Druga gimnazija, Sutjeska 1

A.HUME; D.IBRAHIM BEGA 2-18, 18. LAMELA;

Ciglane-Gorica

OŠ "Hasan Kikić", Gorica 27

A.HANGIJA 7-17; H.KULENOVIĆA;

Ciglane-Gorica

OŠ "Hasan Kikić", Gorica 27

D.IBRAHIM BEGA 1-47, 11 L, 17 L, 16A; 19. LAMELA; GORICA; M.TODOROVIĆ 4-8; MOSTARSKA; PRUSAČKA 2-4, 5-23; TEPEBAŠINA;

Ciglane-Gorica

OŠ "Hasan Kikić", Gorica 27

Donji Velešići

MZ "Donji Velešići", Hasana Bibera 5

H.BIBERA; JUKIĆEVA 73-75; M.EF.PANDŽE;

Džidžikovac-Koševo I

OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Čekaluša 53

A.ŠANTIĆA; ČEKALUŠA 31-53; H.IDRIZOVA; R.ŠTETIĆA;

Džidžikovac-Koševo I

OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Čekaluša 53

GABELINA 2-14; KOŠEVO 2-38; M.B.K.LJUBUŠAKA;

Džidžikovac-Koševo I

OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Čekaluša 53

DŽIDŽIKOVAC; J.VANCAŠA;

Džidžikovac-Koševo I

Druga gimnazija, Sutjeska 1

ALIPAŠINA 1-41, 2-22; D.OZME; H.KIKIĆA; KLJUČKA; M.TODOROVIĆ 1-7, 2, 2A;

Džidžikovac-Koševo I

Druga gimnazija, Sutjeska 1

DUBROVAČKA; JEZERO; K.BEGOVA; KOŠEVO 1-21; PRUSAČKA 1-3; SUTJESKA;

136A059

136A062 136A063

136A066 136A067 136A068 136A069 136A070 136A071 136A072

Hrastovi-Mrkovići

Privatna kuća vl.Palavra Emil, Nedžada Mušića 2

B.GALEBA; N.MUŠIĆA; P.KRIŽANIĆA; Š.HALIMOVIĆA;

Hrastovi-Mrkovići

Privatna kuća vl. Suljić Ibro, Hamida Beširevića 16

H.BEŠIREVIĆA;

Hrastovi-Mrkovići

OŠ „Alija Nametak“ , Zaima Šarca 15

A.MURATBEGOVIĆA 1-7; BRAĆE KADIĆ; BREKA 2195, 30-152, BB; BREKA ČIKMA; H.POLOVINE 10-32, 38; HUMKA;

136A076

OŠ „Alija Nametak“ , Zaima Šarca 15

BARDAKČIJE 101-137; DONJA BREKA; GORNJA BREKA; H.ČIŠIĆA; S.PAŠALIĆA; S.MIČIĆA;

136A077

Škola Mrkovići, MP Mrkovići

MRKOVIĆI; NEPOZNATA ULICA;

136A078

OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak", Braće Begić 19

BRAĆE BEGIĆ 1-999; H.KAJTAZA 1-9, 38-78, 51; JUKIĆEVA 1-71; KOŠEVSKO BRDO;

Koševsko Brdo Koševsko Brdo

136A044

Koševsko Brdo

A.HANGIJA 2-132; M.MIKULIĆA; BRAĆE BEGIĆ 2-998; LIVANJSKA; N.Š.DEDE; Z.DŽUMHURA;

Mejtaš 2B

Bjelave

Bjelave 1 Bjelave 2 Park 1 Park 2 Višnjik 1 Višnjik 2

Pionirska dolina 2

GRDONJ; KAUKČIJINA; ŠEJH JUJE;

A.HANGIJA BB, 1-5, 19-133, 147;

Mejtaš 2A

136A065

MZ "Hrastovi - Mrkovići", Panjina kula do 78

Koševsko Brdo

Mejtaš 1B

Pionirska dolina 1

Hrastovi-Mrkovići

Koševsko Brdo

Mejtaš 1A

136A064

105. BRIGADE; A.FORTISA; BRAĆE BRČIĆ; I.AHMETOVIĆA; MALI SEDRENIK; SEDRENIK;

Hrastovi-Mrkovići

Crni Vrh 2

136A061

Hidrometereološki zavod – Seizmološki zavod, Grdonj 6

Hrastovi-Mrkovići

Crni Vrh 1

136A060

Hrastovi-Mrkovići

Koševsko Brdo

Koševsko Brdo 2E

A.BRAUNA; FRA A.ZVIZDOVIĆA; H.STJEPANA; KRANJČEVIĆEVA BB, 1-15;

F.PLOČE; M.ŠNAJDERA; NAHOREVSKA 2-138, 1-5; 3. LAMELA, 5. LAMELA, 8. LAMELA; STADION KOŠEVO;

136A043

Koševsko Brdo 2D

OŠ "Isak Samokovlija", Fra Anđela Zvizdovića 1

OŠ "Nafija Sarajlić", Patriotske lige 57

Koševsko Brdo

136A042

Marijin dvor-Crni Vrh

Marijin dvor 1B

Breka-Koševo II

136A040

Koševsko Brdo 2B

136A046

136A057

ODOBAŠINA;

136A073 136A074

Nahorevo Skenderija 1 Skenderija 2 Skenderija 3 Podtekija Soukbunar 1 Soukbunar 2 Soukbunar 3 Soukbunar 4

136A075

Trg oslobođenja 1 Trg oslobođenja 2 Trg oslobođenja 3

136A079 136A080

Centar 1 Centar 2 Centar 3

136A081 i 136A000

Centar 4, glasanje lično i nepoznate ulice

136A082

Šip 4

ALIPAŠINA 57-107; JUKIĆEVA 1-71, 77-99, 2-154;

136A083

M.HADŽIJAHIĆA 2-28;

136A501NNN

M.HADŽIJAHIĆA BB, 1-65; M.HADŽIJAHIĆA 30-80, TEŠANJSKA 26-42, 74;

Pripadajuće ulice

Marijin dvor-Crni Vrh

Marijin dvor 1A

H.POLOVINE 27-53; I.MUJEZINOVIĆA; A.MURATBEGOVIĆA 2-8, 10; H.ORLOVIĆA; J.NAJTHARTA; M.H.USKUFIJE;

Adresa birališta

MARŠALA TITA 1-7, 2-12; TURHANIJA; V.P.VALTERA; VRAZOVA;

PATRIOTSKE LIGE BB, 9-89, 36-56, 401;

Koševsko Brdo

136A041

H.POLOVINE 19-25; H.SUŠIĆA; J.BIJELIĆA;

MZ

Crveni križ Općine Centar, Valtera Perića 10

OŠ "Nafija Sarajlić", Patriotske lige 57

136A039

Koševsko Brdo 2A

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2

Biračko mjesto

136A045

Breka-Koševo II

Koševsko Brdo

Koševsko Brdo 1C

Pripadajuće ulice

Bardakčije

136A038

Koševsko Brdo 1B

Adresa birališta OŠ "Alija Nametak", Zaima Šarca 15

Hrastovi 7

Raseljeni u odsustvu i nepotvrđeni glasački listići

Pionirska dolinaNahorevo Pionirska dolinaNahorevo Pionirska dolinaNahorevo Skenderija-Podtekija Skenderija-Podtekija Skenderija-Podtekija

Ekonomski fakultet - Poslovna škola, Skenderija 70 Ekonomski fakultet - Poslovna škola, Skenderija 70 Ekonomski fakultet - Poslovna škola, Skenderija 70

ABDIĆA; BULBULINA; CURAK; DŽ.KRVAVCA; HADŽIHAJDAREVA; I.CANKARA; M.P.SOKOLOVIĆA; S.ISMAILOVA; SEPETAREVAC; A.SUMBULA; B.SELMANOVIĆA; ČEKALUŠA 40-80; HIMZARINA, P.BAJRAKTARA; R.PETROVIĆA; SUMBUL AVDE; ŠEKEROVA 1-11, 2-32, 60; TAHMIŠČIJINA; Z.ŠARCA 27-35, ZLATIKUŠA;

ALAPI; A.PUŠKINA; DEBELJ; F.J.ŠPANCA; RADAVA; S.ĆOROVIĆA; NEPOZNATA ULICA U MJESTU RADAVA;

SKENDERPAŠINA; SKENDERIJA; SKENDERIJA ČIKMA; A.GREBE; E.ADEMOVIĆA; F.EF.ČURČIĆA; H.KREŠEVLJAKOVIĆA; ČOBANIJA; MJEDENICA; OBALA M.DIZDARA; PODGAJ; TABAŠNICA;

Skenderija-Podtekija

MZ "Skenderija - Podtekija", Skenderija 5

BORAK; G.M.LUKATELI; NOVA; PODTEKIJA; SOUKBUNAR 1-37, 2-46; STOLAČKA; TEKIJA; TEREZIJA

Soukbunar

OŠ "Hasan Kaimija", Cicin han 93

DR.J.TANOVIĆA; N.GACKIĆA; PEĆINA; PUT MLADIH MUSLIMANA; SOUKBUNAR 39-221, 48-152; SOUKBUNAR MALI

Soukbunar

OŠ "Hasan Kaimija", Cicin han 93

CICIN HAN; PORODICE FOHT

Soukbunar

OŠ "Hasan Kaimija", Cicin han 93

DEBELO BRDO; TREBEVIĆKA; URIJAN DEDINA

Soukbunar

OŠ "Hasan Kaimija", Cicin han 93

MRAKUŠA; V.KARABDIĆA; VRANJAČE

Trg oslobođenjaCentar

UG penzionera – Centar, Ćemaluša 1

Trg oslobođenjaCentar

OŠ "Safvet beg Bašagić", Gimnazijska 1

Trg oslobođenjaCentar

OŠ "Safvet beg Bašagić", Gimnazijska 1

BRANILACA SARAJEVA 20-34, 21-53; GAJEV TRG; KAPTOL; OBALA KULINA BANA 18;

Trg oslobođenjaCentar

Učiteljska škola i Gimnazija Obala, Obala Kulina bana 3

A.ISAKOVIĆA; BRANILACA SARAJEVA BB, 1-19, 2-18; MARŠALA TITA 11-25, 14-52;

Trg oslobođenjaCentar

Učiteljska škola i Gimnazija Obala, Obala Kulina bana 3

Trg oslobođenjaCentar

Učiteljska škola i Gimnazija Obala, Obala Kulina bana 3

Trg oslobođenjaCentar

Učiteljska škola i Gimnazija Obala, Obala Kulina bana 3

A.MUJEZINOVIĆA; BUDAKOVIĆI ČIKMA; CVIJETNA; JADRANSKA; M.LJUBIBRATIĆA; M.MANDIĆA; SARAJEVO; STRIKOVA; TRAMPINA; NEPOZNATE ULICE;

Betanija-Šip

Poslovni prostor, Branilaca Šipa 15 – lamela 13

S.O.CARA; BRANILACA ŠIPA;

Hrastovi-Mrkovići

Privatna kuća vl. Ahmetspahić Jusuf, Panjina kula 66

PANJINA KULA;

Marijin dvor-Crni vrh

OŠ "Isak Samokovlija", Fra Anđela Zvizdovića 1

BUKA 1-9, 2-6; DALMATINSKA; MARŠALA TITA 27-33, 37, 54-66, 85, 90; M.KANTARDŽIĆA; M.M.BAŠESKIJE; ĆEMALUŠA; FERHADIJA; GIMNAZIJSKA; KULOVIĆA; OBALA KULINA BANA 9-17, 37; POZORIŠNI TRG; PREŠERNOV PARK

LA BENEVOLENCIJE; MUSALA; OBALA K.BANA 1-7; RADIĆEVA; REISA DŽ.ČAUŠEVIĆA; ŠENOINA; TRG DJECE SARAJEVA B.ĐURĐEVA; MIS IRBINA; M.SPAHE; PRUŠČAKOVA;

NA DAN IZBORA, RADIT ĆE I 8 MOBILNIH EKIPA NA TERENU, ZA BIRAČE SA POSEBNIM POTREBAMA PREMA POSEBNOM RASPOREDU. Predsjednik Općinske izborne komisije Zvonko Mijan, dipl.pravnik

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 USDOC.SITE - All rights reserved.